Products

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์


 

เสาไฟถนน ชนิดกิ่งคู่ ความสูง 3-12 เมตร

(สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)

about

 

 

รายละเอียดทั่วไป

 

 • ตัวเสาไฟฟ้ากลมเรียว ทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง ชิ้นเดียวและไม่มีการต่อ
 • กิ่งรับดวงไฟ สามารถต่อเข้ากับโคมไฟต่างๆ ซึ่งใช้ได้กับทั้งชนิดกิ่งเดี่ยว, กิ่งคู่ หรือ หลายกิ่ง
 • เสาไฟเหล็กทุกต้นผลิตตามมาตรฐาน B.S.1840/1960, BS:729, ASTM:a123
 • เสาเหล็กทั้งหมดป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZE) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
 • เสาไฟถนนทุกต้นมีประตูที่ปิดไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งเปิดได้ด้วยกุญแจพิเศษเท่านั้น โดยภายในมีแผ่นสำหรับติดคาร์ทริดฟิวส์ จัดให้มาพร้อมกับเสาไฟฟ้าเหล็ก
 • ผลิตภัณฑ์เสาไฟกลมเรียวทั้งหมดควบคุมการผลิตตามระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 

การใช้งาน

 

 • ทางหลวง, ทางแยกต่างระดับ, ทางพิเศษ
 • โรงงาน, ลานจอดรถ, สนามบิน, สนามกีฬา ฯลฯabout
 
 

เสาไฟถนน ชนิดกิ่งคู่ ความสูง 3-12 เมตร

(สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)

about

 

 

รายละเอียดทั่วไป

 

 • ตัวเสาไฟเหล็ก ทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง ชิ้นเดียวและไม่มีการต่อ
 • กิ่งรับดวงไฟ สามารถต่อเข้ากับโคมไฟต่างๆ ซึ่งใช้ได้กับทั้งชนิดกิ่งเดี่ยว, กิ่งคู่ หรือ หลายกิ่ง
 • เสาไฟถนนทุกต้นผลิตตามมาตรฐาน B.S.1840/1960, BS:729, ASTM:A123
 • เสาไฟฟ้าเหล็กทั้งหมด ป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZE) ทั้งภายในและภานนอก เพื่อให้ทนต่อสภาวะอากาศทั่วไป
 • เสาไฟฟ้ากลมเรียวทั้งหมดมีแผ่นฐานเสาที่ได้ขนาดมาตรฐาน เพื่อติดตั้งบนฐานรองรับที่เหมาะสม
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควบคุมการผลิตตามระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 

การใช้งาน

 

 • ทางหลวง, ทางแยกต่างระดับ, ทางพิเศษ
 • โรงงาน, ลานจอดรถ, สนามบิน, สนามกีฬา ฯลฯabout